Cleveland Darts Organisation
High Finish
Season 2001-2002

 
 

 
 


151 Glenn Moody v Humberside 114 Ritchie CORNER v Humberside
148 Tony ECCLES v West Midland 113 Tony ECCLES v Worcestershire
143 Tony ECCLES v West Midland 111 Glynn NEADS v West Midland
141 Glynn NEADS v West Midland 110 Rob GRUNDY v Devon
136 Rob Grundy v Avon (West of England) 109 Rob GRUNDY v Humberside
130 Jim BANNISTER v Bedfordshire 107 Glen DURRANT v Bedfordshire
128 Dennis COLEMAN v Avon (West of England) 106 Pat J SMITH v Wiltshire
126 Jackie ALLISON v Wiltshire 106 Mark ECCLES v Bedfordshire
125 Glen DURRANT v West Midland 106 Paul WINSPEAR v Worcestershire
122 Carl SMITH v Wiltshire 105 Jim BANNISTER v Devon
122 Vee PAGE v Nottinghamshire 105 Mark ECCLES v Humberside
121 Gary STEPHENS v Humberside 104 Marj GUNN v Bedfordshire
120 Mark ECCLES v Avon (West of England) 101 Simon CRAVEN v Breconshire
120 Karen HELMORE v Humberside 101 Gary STEPHENS v Bedfordshire
120 Julie SORBY v West Midland 101 Jean ATKINSON v Humberside
118 Col JOHNSON v Devon 101 Gary STEPHENS v West Midland
116 Paul WINSPEAR v Devon 100 Rob GRUNDY v Breconshire
116 Gary STEPHENS v Humberside 100 Phil CLEMENTS v Wiltshire
116 Gary STEPHENS v West Midland 100 Glen DURRANT v Humberside
115 Simon CRAVEN v Wiltshire 100 Col JOHNSON v West Midland